EZV header background

Rozdeľovače a zberače

Rozdeľovače a zberače sú určené hlavne pre vykurovacie okruhy, konkrétne na rozvetvenie (rozdeľovače) a zlúčenie (zberače) jednotlivých vykurovacích vetiev. Používajú sa však aj v distribučných systémoch teplej vody. Vyrábané sú podľa požiadaviek a podkladov poskytnutých zákazníkom. Štandardne sú rozdeľovače a zberače vyhotovené z uhlíkovej ocele pre max. pracovné tlaky 0,6 MPa a 1,6 MPa (pre teplú vodu 0,6 MPa) a max. pracovnú teplotu 110°C. Vyhotovenie hrdiel rozdeľovačov a zberačov je závitové, resp. prírubové (podľa špecifikácie). Súčasťou dodávky rozdeľovačov môžu byť aj konzoly alebo podpery pre ich dôkladné upevnenie. Zberače a rozdeľovače je možné doplniť o návarky pre montáž meračov, snímačov a ďalších zariadení meracej a regulačnej techniky. Štandardnou dodávkou u rozdeľovačov a zberačov sú odkaľovacie guľové kohúty, tesnenia a protipríruby so skrutkami, vrchný ochranný náter. U všetkých expedovaných výrobkov je vykonávaná tlaková skúška skúšobným pretlakom 2,5 x Pmax.

rozdelovac