EZV header background

Odstredivé a kombinované separátory

Odstredivé separátory

Odstredivé separátory našej konštrukcie plnia viac úloh, os úlohu odstredivého separátora a sedimentačného prvku. V odstredivej časti dochádza k odlúčeniu drobných častíc (aj veľmi malých častí inkrustov), ktoré vplyvom odstredivých síl a gravitácie klesajú do dolnej časti. V sedimentačnej časti dochádza vďaka značnému zväčšeniu prierezu k podstatnému zníženiu rýchlosti pohybu častíc pod hranicu ich rýchlosti vznosu, následkom čoho dochádza k ich usadzovaniu v dolnej časti zariadenia. Nahromadené inkrusty je možné potom manuálne alebo automaticky vypustiť cez guľový ventil v dolnej časti zariadenia. Odkaľovanie separátora je potrebné vykonávať pravidelne a to úplným otvorením guľového ventilu na krátku dobu. V prípade potreby je možné dodať odplyňovací ventil na vyššie teploty. Separátor je konštruovaný na max. teplotu 150°C. Separátory sú vyrábané na tlaky 0,6 Mpa a 1,6 MPa. Vďaka inovovanej konštrukcii separátorov sa výrazne znížili ich tlakové straty. Pozri tabuľku nižšie.

Typ separátora DN (mm) D (mm) H (mm) L (mm) R (mm) V (mm) E (mm) m (kg) Optimálny rozsah prietokov (m3/hod) Max. tlaková strata (kPa)
OS 15 Z 15 108 635 600 130 140 47 15 0,5 - 1,1 2,8
OS 20 Z 20 133 685 650 140 150 53 28 0,7 - 1,7 2,7
OS 25 Z 25 159 735 700 140 150 63 38 1,3 - 3,0 2,5
OS 32 Z 32 159 835 800 160 160 60 43 2,0 - 5,0 2,2
OS 40 Z 40 219 990 950 180 180 90 65 3,2 - 8,0 1,8
OS 50 P 50 273 1140 1100 220 200 108 80 7,0 - 15 1,9
OS 65 P 65 273 1290 1250 250 220 101 95 11 - 25 2,7
OS 80 P 80 325 1440 1400 250 250 143 130 18 - 40 2,8
OS 100 P 100 325 1600 1600 280 320 133 150 30 - 70 2,4
OS 125 P 125 425 2105 2100 300 380 150 170 50 - 120 2,6
OS 15O P 150 525 2550 2550 320 400 183 200 60 - 140 2,3
OS 200 P 200 700 2950 3050 550 500 240 300 120 - 250 2,7
OS 300 P 300 1000 3600 3850 700 700 340 450 250 - 600 2,5
separátory do DN 40 sú vyhotovené so závitovým pripojením, vyhotovenie s prírubovým pripojením na požiadanie

Kombinované separátory

ks Kombinované separátory slúžia na odstránenie tak pevných ako aj plynných častíc z pretekajúcej kvapaliny. V odstredivej časti dochádza podobne ako u predošlého typu separátorov k odseparovaniu pevných častíc z kvapaliny, ktoré sa zhromažďujú v dolnej časti, odkiaľ sú pri odkaľovaní vypúšťané zo systému. V sedimentačnej časti separátora dochádza k uvoľňovaniu plynov obsiahnutých v kvapaline, ktoré sú automaticky vypúšťané do ovzdušia odplyňovacím ventilom umiestneným v hornej časti separátora. Separátory sú konštruované na max. tlaky 0,6 MPa resp. 1,6 Mpa. Max. teplota pretekajúcej vody separátorom je daná typom odplyňovacieho ventilu (spravidla 110°C). Separátory (KS aj OS) môžu byť vyrobené aj pre iné max. teploty a tlaky. Neštandardné vyhotovenie odporúčame vopred prekonzultovať. Pri použití separátorov vo výmenníkových staniciach (príprava TV) je možné, za príplatok, dodať separátory so špeciálnou povrchovou úpravou, ktorá spĺňa kritéria pre styk s pitnou vodou. V prípade agresívnosti pretekajúcej kvapaliny je možné separátory vyhotoviť z nerezu resp. vhodného plastu odolávajúcemu agresívnym podmienkam. Na objednávku dodáme separátory s automatickým odkaľovaním (napr. Honeywell Z11). Pozri tabuľku nižšie.

Typ separátora DN (mm) D (mm) H (mm) L (mm) R (mm) V1 (mm) V2 (mm) E (mm) m (kg) Optimálny rozsah prietokov (m3/hod) Max. tlaková strata (kPa)
KS 15 Z 15 108 625 650 130 200 15 47 28 0,5 - 1,1 3,2
KS 20 Z 20 133 665 700 140 220 20 53 35 0,7 - 1,7 3,1
KS 25 Z 25 159 710 750 160 230 35 63 42 1,3 - 3,0 3,1
KS 32 Z 32 159 855 900 180 240 40 60 49 2,0 - 5,0 2,8
KS 40 Z 40 219 985 1050 220 285 50 90 64 3,2 - 8,0 2,3
KS 50 P 50 273 1130 1200 240 310 60 108 90 7,0 - 15 2,4
KS 65 P 65 273 1320 1400 260 340 70 101 105 11 - 25 3,1
KS 80 P 80 325 1700 1800 290 390 80 143 135 18 - 40 3,2
KS 100 P 100 325 1920 2000 300 400 100 133 170 30 - 70 2,8
KS 125 P 125 425 2370 2400 320 410 120 150 190 50 - 120 3
KS 15O P 150 525 2810 3000 350 590 150 183 230 60 - 140 2,7
KS 200 P 200 700 3260 3600 550 740 200 240 350 120 - 250 3,2
KS 300 P 300 1000 4220 4800 700 1030 300 340 550 250 - 600 3
separátory do DN 40 sú vyhotovené so závitovým pripojením, vyhotovenie s prírubovým pripojením na požiadanie