EZV header background

Anuloidy

anuloid Hydraulický stabilizátor tlakov (ďalej HST resp. anuloid) je určený na eliminovanie a zabránenie prenosu nežiadúcich dynamických tlakov vznikajúcich napr. vo vykurovacích systémoch medzi jeho jednotlivými okruhmi. Výstupná ohriata voda z kotla (ov) prechádza hore naprieč anuloidom do sekundárneho okruhu, z ktorého sa vracia ochladená a dole prechádza naprieč anuloidom späť do kotla (ov). V ustálenom stave je teplotný gradient medzi výstupnou a vratnou vodou rovnomerne rozložený a voda v tejto časti anuloidu je takmer bez pohybu. Pri výskyte dynamických tlakov, či už v systéme kotlov alebo sekundárneho okruhu, dôjde k pohybu tejto vody a následne k prepojeniu výstupnej a vratnej vetvy vnútri anuloidu, čo zabráni prenosu dynamických tlakov z kotlového okruhu na sekundárny alebo opačne. Vzhľadom na vyšší obsah neviazaných plynov vo výstupnej vode (stúpa ohriatím vody) je HST vo vrchnej časti vybavený automatickým odplyňovacím ventilom, čím anuloid vlastne napomáha k zníženiu inkrustácií celého systému. Pretože obehová voda vo vykurovacích systémoch často so sebou unáša aj rôzne nečistoty, kaly a pod., využíva sa dolná časť anuloidu na sedimentáciu spomínaných nečistôt, ktoré sa zhromažďujú v jeho dolnej časti a sú z neho odstraňované pri pravidelnom odkaľovaní guľovým ventilom. Takýmto spôsobom anuloid obmedzuje zanášanie kotlového systému pevnými nečistotami. Technické parametre nájdete v tabuľke nižšie.

Typ separátora DN (mm) V1 (mm) V2 (mm) A1 (mm) A2 (mm) B (mm) L (mm) Q m3/hod Výkon (kW) Odkaľovací ventil
HST 25 Z 50 200 188 75 81 65 260 1,0 24 1/2"
HST 32 Z 65 260 244 95 103 85 280 1,6 40 1/2"
HST 40 Z 80 320 300 115 125 105 300 2,4 60 1/2"
HST 50 Z 100 400 375 140 153 130 320 4,0 90 3/4"
HST 65 Z 150 600 568 170 186 160 360 8,0 180 3/4"
HST 80 P 200 800 760 230 250 210 400 12,0 280 3/4"
HST 100P 200 800 750 250 275 230 420 20,0 450 1"
HST 125 P 250 1000 938 285 316 255 520 30,0 700 1"
HST 150 P 300 1200 1125 335 373 285 620 50,0 1200 1"
HST 200 P 400 1600 1500 420 470 330 740 100,0 2400 1"
HST 250 P 500 2000 1875 505 568 395 860 160,0 4000 1"
HST 300 P 600 2400 2250 600 675 480 960 250,0 5600 1"