Úprava vody

Tlakové straty (tabuľky v pdf)

Filtre na vodu pre priemysel (pdf)

Filtre na vodu pre domácnosti (pdf)

Hlavné určenie filtra:

Ochrana priemyselných ako aj bytových a poľnohospodárskych inštalácií odfiltrovaním pevných častíc (hlina, piesok, hrdza,...) obsiahnutých vo vode.

Použitie:

cintropur

  • PRIEMYSEL: ochrana sanitárnych inštalácií a strojových zariadení; filtrácia vody pred vstupom do vysokotlakových čistiacich strojov a strojov s veľmi vysokým tlakom čistenia
  • POĽNOHOSPODÁRSTVO: filtrácia vody pre zavlažovanie (rozprašovanie); filtrácia vody pre napájanie zvierat; filtrácia dažďovej a studničnej vody
  • PREVÁDZKY: (hotely, školy, reštaurácie, stavby,...) ochrana sanitárnach inštalácií a všetkých domových elektrospotrebičov

Výhody:

  • Vysoký a stály prietok
  • Malá tlaková strata
  • Odstredivá predfiltrácia s cyklónovým efektom
  • Spoľahlivosť
  • Rýchle a ľahké prepláchnutie
  • Neustála vizuálna kontrola
  • Výnimočný spôsob filtrácie - ekologický a nenákladový

Ponukové listy v iných jazykoch:

cz uk

de hu

ru

1.2novinkanovinkamds05

Vybrané produkty

Otváracia doba

Pondelok - 7:30 - 16:00

Utorok - 7:30 - 16:00

Streda - 7:30 - 16:00

Štvrtok - 7:30 - 16:00

Piatok - 7:30 - 16:00

 

Sobota - Zatvorené

Nedeľa - Zatvorené